Stavebně konstrukční část

 • 01. Základové konstrukce

  Domy jsou založeny na pasech ve stávajícím rostlém terénu. Základové konstrukce tvoří základové pasy a patky z prostého betonu, litého do rýhy výkopů, na které navazují podzemní stěny z tvárnic pro ztracené bednění. Po obvodu domu jsou podzemní stěny z vnějšku zateplené (EPS PERIMETR). Základová spára je v nezámrzné hloubce. Podkladní betonová deska v tl. 15 cm vyztužená sítí. Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu je provedena z natavovaných asfaltových pásů. U domů typu A, B (s podlahovým vytápěním) je pod podkladní betonovou deskou proveden štěrkový podsyp odvětraný nad střechy domů.

 • 02. Svislé nosné konstrukce

  Obvodové stěny z tvárnic HELUZ UNI 25, broušených, zděných na tenkovrstvou maltu.

 • 03. Vodorovné nosné konstrukce

  Strop nad 1NP - systémový keramobetonový strop s vložkami Miako. Pro uložení stropů a dorovnání výšky je pod stropem 1.NP a pod uložením krovu proveden železobetonový věnec. Překlady nad otvory v obvodových stěnách – montované systémové Heluz 23,8. Výměny okolo schodiště a překlady na velkými otvory budou z ocelových válcovaných profilů, případně monolitické ze železobetonu.

 • 04. Příčky a přizdívky

  Příčky v 1.NP jsou zděné, keramické Heluz 11,5, nebo Heluz 14 v případě dopojení rozvodů v příčkách. Překlady nad otvory jsou ploché, Heluz 11,5. Instalační přizdívky jsou z pórobetonu. Příčky v 2. NP jsou sádrokartonové.

 • 05. Schodiště

  Schodiště je jednoramenné, zakřivené, provedené jako monolitické ze železobetonu s nabetonovanými stupni. Stupně schodiště včetně podstupnic jsou obloženy stejným povrchem jako podlahy v obytných místnostech (vinyl). Obkladové schodišťové dílce jsou v prostorách schodiště s volným okrajem přetaženy o 5 mm přes hranu omítky. Konstrukce zábradlí (včetně madla) je ocelová.

 • 06. Povrchy stěn a stropů

  Jádrová omítka s jemným štukem. Tloušťka omítky na stěnách i stropech 15 mm. Bílý nátěr Primalex Polar. Stěna na schodišti – otěruvzdorný nátěr.

 • 07. Podlahy

  V přízemí i patře domu jsou těžké plovoucí podlahy z betonové mazaniny s rozptýlenou výztuží. Podlaha v 1.NP je tepelně izolovaná polystyrenem. Ve 2.NP je podlaha izolovaná proti hluku akustickou kročejovou izolací z minerálních vláken nebo kombinací minerální vlny a kročejového polystyrenu. Pro podlahové vytápění budou použity systémové desky s kašírovaným polystyrenem.

 • 08. Vnější okna a dveře (výplně vnějších otvorů)

  Okna jsou plastová, tepelně izolační, zasklená izolačním trojsklem. Kování oken otevíravě sklopné, některá okna fixní. Balkonové dveře v obývacím prostoru jsou navrženy jako sklopně posuvné (výška 2,4 m, otevíravá část šířky max. 1,6 m). Barva z venkovní strany tmavě šedá (antracit), bez struktury. Z vnitřní strany barva hladká bílá. Okenní kování bude bílé, ve stejné barvě jako rámy. Vstupní dveře budou plastové tepelně izolační, bezpečnostní třída II., osazené bezpečnostním kováním nerez. Barva rámů i křídla z venkovní strany tmavě šedá (antracit), bez struktury. Z vnitřní strany barva hladká bílá. Bezpečnostní třída zasklení oken 1B1, vstupních dveří RC2. Střešní okna plastová Fakro PTP-V U5, zasklená izolačním trojsklem. Systémové prvky pro napojení na parobrzdnou vrstvu a střešní krytinu. Střešní světlovody Sunizer průměr tubusu 430 mm včetně prvku pro přerušení tepelného mostu Thermizer a všech navazujících systémových prvků pro napojení na parobrzdnou vrstvu a střešní krytinu.

 • 09. Střecha a střešní plášť

  Střecha sedlová, tesařsky vázaná s kleštinami. Střecha s odvětráváním při vnějším povrchu. U domů A, B bude střecha zateplena podkrokevní izolací – tj. zateplení měkkou minerální izolací vkládanou mezi krokve a do roštu pod ně. Vnitřní podhled ze SDK. U domů C: nadkrokevní zateplení z minerální izolace, zateplení mezi krokve měkkou minerální izolací. Vnitřní podhled ze SDK. Střecha bude zateplená v ploše až do hřebene (tj. včetně půdičky). Bude upravena poloha kleštin (v tloušťce skladby stropu). Půda bude přístupná po "mlynářských" schodech ukončených dvířky, s možností odsazení od stěny. Na podlaze půdy běžné OSB desky, šikmý podhled střechy bude zakončen vrstvou SKD bez úpravy (bez tmelení, broušení a nátěru). Pro přístup ke komínu bude osazena komínová lávka a bezpečnostní hák pro zajištění žebříku a osob pohybujících se po střeše (je uvažován přístup z venku – žebříkem). Úžlabí domů „C“ bude vybaveno dvojicí topných kabelů (každý dům napájí jeden kabel) a v ploše střechy protisněhovými zábranami (dvoutrubkový sněhový zachytávač). Střecha bude krytá plechovou krytinou – falcovaným plechem se stojatou drážkou, povrch v antracitové barvě. (výrobce např. Lindab).

 • 10. Obvodový plášť (fasáda)

  Na zdivo bude provedeno kontaktní zateplení (ETICS) s použitím „šedého“ EPS v tl. 180-200 mm. V částech, kde je vyžadováno požárním řešením, bude použit systém s minerální vlnou (třída reakce na oheň A1/A2). Vrchní omítka tenkovrstvá, probarvená ve hmotě, dvouvrstvá (vrchní vrstva zrno cca 1,5mm). Probarvená omítka v soklové části bude opatřena dvojitým bezbarvým vodoodpudivým nátěrem. U terénu bude obvodový plášť ukončen okapovým chodníčkem vysypaným kačírkem, popř. navazujícím pochozím povrchem. Zateplení podzemních stěn – EPS PERIMETR, vytaženo min. 300 mm nad upravený terén.