Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů je pro DOMY POD LIPOU s.r.o. jednou z priorit. Dovolujeme si Vás proto informovat, že naše společnost přijala veškerá opatření zajišťující řádné plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

I.

Smyslem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecně závaznými právními předpisy a zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Z naší strany samozřejmě nebude docházet ke zpracování osobních údajů způsobem neslučitelným se stanoveným účelem zpracování. Osobní údaje našich klientů zároveň uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

II.

Správcem Vašich údajů jsme my, tj. společnost DOMY POD LÍPOU s.r.o., IČO: 04542860, se sídlem Na dolíku 14/2a, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 249398.

Ke zpracování Vašich osobních údajů bez Vašeho souhlasu dochází zpravidla v situacích, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt/službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem:

 1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

1.1.   předcházení vzniku škod na majetku naší společnosti;

1.2.  prevence podvodného jednání, kterému může být naše společnost vystavena;

1.3.  splnění případné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

1.4.  splnění identifikační povinnosti ve vztahu ke klientovi na základě zákona o pobytu cizinců.

 1. Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

2.1.  Jde zejména o faktickou realizaci smluvního vztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi naší společností a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi.

 1. Ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro

3.1.  ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek, rozvoj a vývoj poskytovaných služeb;

3.2.  jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za klientem nebo o jiné formě převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další navazující jednání se třetími osobami, zejména informování poskytovatelů souvisejících zajištění apod.;

3.3.  řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

 1. Naše oprávněné zájmy:

4.1.  jde zejména o situaci, kde existuje smluvní/zákaznický vztahu mezi Vámi a naší společností.

Ke zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem dochází zejména v situacích, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. péče o klienty; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

1.1.  výzkumy trhu;

1.2. získávání zpětné vazby ohledně produktů a služeb správce;

1.3. monitoring chování klientů na webových stránkách naší společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naší společnosti prostřednictvím cookies);

 1. nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, a to různými prostředky (poštou, elektronickými prostředky včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení, telefonickým hovorem a prostřednictvím webových stránek).

Poskytnutí osobních údajů pro účely péče o Vás jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může ve svém důsledku vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí adekvátní péče.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat.

Všem klientům umožňujeme uplatnit jejich práva vyplývající z GDPR. Mezi tato práva jmenovitě patří:

 1. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), c) až f) GDPR,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo podat námitku v případě nespokojenosti se zpracováním osobních údajů, a
 7. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e‑mailové a faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje) a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ).

III.

Na webu domypodlipou.cz jsou v souladu s platnou legislativou České republiky používány cookies. Používáním webu domypodlipou.cz jste požádáni o souhlas s ukládáním souborů cookies. Odmítnutí souhlasu vás neomezuje v prohlížení webu v případě funkčních cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Odmítnutí statistických cookies, mezi které patří i cookies společnosti Google, může dojít k omezení funkčnosti webu při práci s mapovými podklady nebo videi z kanálu Youtube.

 • Pokud zvolíte volbu Povolit všechna cookies, budou povolena všechna cookies z Nezbytných, statistických a marketingových cookies.
 • Pokud zvolíte volbu Povolit vybraná cookies, budou povolena cookies pouze těch kategorií, které si sami zvolíte. 
 • Nezbytná cookies nelze odmítnout.

Použití cookies můžete kdykoliv zablokovat v nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo pomocí vyskakovacího formuláře ve spodní části webu. Pokud jste již nějaký souhlas udělili, lze se zpětně k formuláři se souhlasem dostat prostřednictvím ikony v levém dolním rohu webu.

Pro více informací ohledně práv subjektů údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..