Dokončena výstavba inženýrských sítí vč. rekonstrukce komunikace Staroújezdská.