Pokračují práce na základových deskách RD B1, B2, A3 a B4 a práce na výstavbě areálové kanalizace. Byly zahájeny práce na základech domů C1 až C4.

Domy Pod Lípou - Budování základové desky Domy Pod Lípou - Budování základové desky Domy Pod Lípou - Budování základové desky Domy Pod Lípou - Budování základové desky