Rosteme jak z vody :) Zdíme RD B1, B2, A3 a B4, zakládáme C1 - C4. Náves dostává reálné obrysy.