Pracujeme na základových deskách RD-C a připravujeme bednění pro stropní desky u RD B1, B2, A3 a B4...

Foto 3     Foto 4

Foto 6