Zahájeno kolaudační řízení u I. etapy výstavby.

 

  B1 002     A3 001 

B2 001   Náves 001