STĚHOVÁNÍ KLIENTŮ POKRAČUJE !

Další a další klienti přebírají své nové domy. I nadále pokračují drobné dokončovací práce. U RD typu "C" započala montáž venkovního oplocení podél ulice Staroújezdská vč. elektricky ovládaných posuvných bran u parkovacích přístřešků.