Provedeno geodetické vytýčení domů C1, C2, C3, C4. Zahájeny přípravné práce na provedení základů.