Vydáno stavební povolení na výstavbu rodinných domů.