Sítě technické infrastruktury

  • 01. Kanalizace

    Rodinné domy jsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Dešťová voda ze střech bude svedena do vlastní železobetonové akumulační jímky zabudované v pozemku, s havarijním přepadem do dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných ploch bude vsakována v přilehlé zeleni. Akumulační nádrž bude připravena na manuální dopouštění (dopouštěcím ventilem).

  • 02. Vodovod

    Rodinné domy jsou napojeny na veřejnou vodovodní síť. Provedena příprava pro využití užitkové vody (tzv. šedivá voda). Bude osazen jeden vodoměr ve vodoměrné šachtě.

  • 03. Plynovod

    Plyn je zavedený pouze do RD „C“ za účelem vytápění a ohřevu TUV. Plyn nebude zaveden do kuchyní.